fbpx

TEAM OCR DRIVKRAFT

OCR är en ny form av idrottsgren och är just nu en av världens mest växande sporter. År 2015 fanns det i USA omkring två miljoner utövare och i Europa en miljon. År 2017 hade antalet dubblerats på båda områdena. Grenen har nu över två miljoner utövare i Europa och mera än fyra miljoner i USA. Obstacle Course Racing (OCR) eller hinderbanelöpning, är en tung fysisk och psykisk utmaning. Det är en mix av terränglöpning med olika hinder, som kan vara naturliga eller byggda. Vanliga hinder är att man skall klättra över väggar, hänga i rep och ringar, kravla under taggtråd, bära och dra tunga föremål eller ta sig genom eld- och vattenhinder. Tävlingen kan utföras individuellt, i par och som ett team. Alla tävlingar är olika när det gäller terräng och hinder.

PARTNERS